دانلود مقالات مکانیک

مقالات وپروژه های کمیاب مکانیک

زب

سلام

پروژه طراحی جرثقیل ستونی حدود ١٠٠ صفحه همراه پیوستهاشو دارم

بچه ها نر افزارها و داستانهای انگلیسیه زیادی دارم اکه مایلید خبرم کنین ٠٩٣٧٩۶٣۴٨٣۴