دانلود مقالات مکانیک

مقالات وپروژه های کمیاب مکانیک

استخدامی پتروشیمی

راستی چند روز پیش پتروشیمی ماهشهر هم آگهی استخدامی زده و رشته های مکانیک برق شیمی وتعداد زیادی دیپلم رو قراره با آزمون استخدام کنه سعی میکنم هر خبرجدیدی از استخدامی شد اینجا اعلام کنم.لطفا شما هم اگه مطلبی چیزی دارین بفرستید

آگهی پتروشیمی